Thực hiện Thông báo số 90/TB-MT ngày 10/10/2023 của MTTQ Huyện Đăk Mil V/v tổ chức Hội nghị TXCT với Đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.  Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy, HĐND,UBND xã. ...