DANH SÁCH TRÍCH NGANG

UV.BTT , UV.BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ ĐĂK LAO LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022 -2027

Đồng chí : Trần Thị Thuỳ

Bí thư Đoàn Thanh Niên Xã Đắk Lao

SĐT: 0865331089

 

Đ/C: Lữ Trường Giang

Phó Bí Thư ĐTN Xã Đắk Lao

SĐT: 0966470404

Đ/C: Nguyễn Hữu Thành

Bí thư Chi đoàn cơ quan

SĐT: 0343133289

Đ/C : Nguyễn Bá Lộc

Bí thư Chi đoàn thôn Đắc Xuân

SĐT: 0941946577

Đ/C : Đặng Quang Duy

Bí thư Chi đoàn thôn Đắc Phúc

SĐT: 0368465030

Đ/C : Đoàn Minh Phụng

Bí thư Chi đoàn thôn Đắc Quang

SĐT: 03343348484

Đ/C: Lữ Trường Giang

Bí thư Chi đoàn thôn Đắc Lợi

SĐT: 0966470404

Đ/C : Huỳnh Khắc Toàn

Bí thư Chi đoàn thôn Đắc thuỷ

SĐT: 0964517079

Đ/C : Nguyễn Đình Trường

Bí thư chi đoàn thôn Đắc Kim

SĐT: 0974786547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/C : Doãn Ngọc Ánh

Bí thư Chi đoàn thôn Đắc Tâm

SĐT: 0848250218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/C : Trần Đình Ngọc

Bí thư Chi đoàn thôn Đắc Thọ

SĐT: 0988398952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/C : Nguyễn Công Trí

Bí thư Chi đoàn thôn Đắc An

SĐT: 0969468461

Đ/C : Nguyễn Quang Thành

Bí thư Chi đoàn Quân Sự

SĐT: 0353314849

 

 Đ/C : Phùng Thị Hoài

Bí thư Chi đoàn Trường MN Hoa Mai

SĐT: 0979236649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/C : Nguyễn Tây Nguyên

Bí thư Chi đoàn Trường NCT

SĐT: 0908444734

 

Đ/C : Huỳnh Xuân Công

Bí thư Chi đoàn thôn Đắc Lộc

SĐT: 0982976673