Sáng ngày 29/09/2023 Hội Người cao tuổi Xã Đắk Lao  tổ chức toạ đàm nhân kỷ niệm 33 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991-01/10/2023)